2019

09.01.2015 kl. 17:52

Ordförande
Niklas Svartbäck

Viceordförande
Victor Ohlis

Kassör
Markus Påhls

Sekreterare
Fanny Hästbacka 

 

2019-2020

Victor Ohlis, Johnny Dahlin, Niklas Björk, Fanny Hästbacka, Jonathan Nyman

2018-2019

Victor Båsk, Alexander Jakas, Markus Markkula, Joakim Engstrand, Markus Påhls, 

Suppleanter: Jens Staffans, Lucas Nymark, Andreas Lönnvik, Mika Uuranmäki 

Vörå Uf
Vörå Ungdomsförening - Bergbyvägen 15 - info@vorauf.fi - 050 57 211 14