2020

09.01.2015 kl. 17:52

Ordförande
Niklas Svartbäck

Viceordförande
Victor Ohlis

Kassör
Fanny Hästbacka

Sekreterare
Nathalie Nyman

 

2019-2020

Victor Ohlis, Johnny Dahlin, Niklas Björk, Fanny Hästbacka, Jonathan Nyman

2020-2021

Victor Båsk, Alexander Jakas, Markus Markkula, Joakim Engstrand, Nathalie Nyman. 

Suppleanter: Andreas Lönnvik, Frida Backlund

VUF Kommité: Jens Staffans, Mika Uuranmäki, Lucas Nymark. 

Vörå Uf
Vörå Ungdomsförening - Bergbyvägen 15 - info@vorauf.fi - 050 57 211 14