Vörå ungdomsförening r.f

Bergbyvägen 15
66600 VÖRÅ-FINLAND

Tfn: 050 57 211 14 
info@vorauf.fi

 

Postadress:

Vörå ungdomsförening r.f
Ordf. Niklas Svartbäck
Vöråvägen 46 bst1
66600 VÖRÅ-FINLAND

Faktureringsadress:

Vörå ungdomsförening r.f
Kassör Markus Påhls
Hallåkersvägen 4 A2
66600 VÖRÅ-FINLAND 

Skriv siffran 9 med bokstäver:
Vörå Ungdomsförening - Bergbyvägen 15 - info@vorauf.fi - 050 57 211 14