Händelsekalender

September 2023

Lördag
23.9
09:00

Lokalen bokad

Miniuf bokad kl.9-16
Vörå uf lokal / Miniuf
Söndag
24.9
09:00

Lokalen bokad

Miniuf bokad kl.9-16
Vörå uf lokal / Miniuf

Oktober 2023

Fredag
6.10
09:00

Lokalen bokad

Miniuf kl.9-16
Vörå uf lokal / Miniuf
Lördag
7.10
09:00

Lokalen bokad

Miniuf kl.9-16
Vörå uf lokal / Miniuf
Söndag
8.10
09:00

Lokalen bokad

Miniuf kl.9-16
Vörå uf lokal / Miniuf