Mini uf

Miniuf ett vardagsrum för bygdens unga eller mötes och samlingsrum kommer att öppnas i Uf lokalen. 
På grund av coronaläget kommer utrymmet att öppnas i ett senare skede. 
 

Mer information om öppning/tider/regler/bokning kommer på föreningens hemsida samt facebook och instagram.