Styrelsen 


Ordförande 2022
Niklas Svartbäck

Viceordförande 2021
Victor Ohlis

Kassör 2021
Fanny Hästbacka

Sekreterare 2021
Nathalie Nyman 

 

2021-2022

Victor Ohlis, Johnny Dahlin, Fanny Hästbacka, Jonathan Nyman, Andreas Lönnvik

2022-2023

Emil Mannil, Alexander Jakas, Markus Markkula, Joakim Engstrand, Nathalie Nyman. 

2022

Suppleanter: Jessica Klockars, Fanny Fors. 

VUF Kommitté: Jens Staffans, Lucas Nymark, Markus Påhls.