Styrelsen 


Ordförande 2021
Niklas Svartbäck

Viceordförande 2020
Victor Ohlis

Kassör 2020
Fanny Hästbacka

Sekreterare 2020
Nathalie Nyman 

 

2021-2022

Victor Ohlis, Johnny Dahlin, Fanny Hästbacka, Jonathan Nyman, Andreas Lönnvik

2020-2021

Victor Båsk, Alexander Jakas, Markus Markkula, Joakim Engstrand, Nathalie Nyman. 

Suppleanter: Jessica Klockars, Lucas Nymark. 

VUF Kommitté: Jens Staffans, Mika Uuranmäki, Markus Påhls.