Styrelsen 2024


Ordförande 
Niklas Svartbäck

Viceordförande 
Victor Ohlis

Kassör 
Fanny Hästbacka

Sekreterare 
Nathalie Nyman 

 

2023-2024

Victor Ohlis, Johnny Dahlin, Fanny Hästbacka, Jonathan Nyman, Andreas Lönnvik

2024-2025

Emil Mannil, Alexander Jakas, Lucas Nymark, Fanny Fors, Nathalie Nyman. 

2024

Suppleanter: Markus Markkula, Jessica Klockars-Dahlin

VUF Kommitté: Evelina Sabel, Mirjam Antus, Julia Grannas, Nina Nickull, Joakim Engstrand, Axel Nyqvist.