Vörå ungdomsförening är en stabil förening, främst tack vare revyer. Revy har man med vissa avbrott spelat under hela Vörå uf:s historia. Revy spelandet kan betraktas som ett arv från Koskeby uf, som uppförde sin första revy 1958. Den yngre generationen som håller igång lokalen idag, försöker att ordna evenemang för bygdens befolkning.

Sedan 2009 har föreningen periodsvis renoverat delar av lokalen som aula, servering, sal, kök och toaletter. År 2018 fick föreningshuset nytt yttertak och en del av vindsvåningen el-sanerades och uppdaterades med nytt VVS. Ett nytt utrymme för bygdens ungdomar samt mötesutrymme har förverkligats, tack vare förnyandet av ett läckande yttertak. 

Föreningen kan erbjuda fina och mångsidiga utrymmen året runt och vårt mål är att bevara kulturarvet och ha en mångsidig verksamhet!

BLI MEDLEM

Stödande medlem

Genom att bidra med medlemsavgift eller frivilligt bidrag stöder du verksamheten, vilket i sin tur gör att vi kan upprätthålla vår verksamhet.
Medlemsavgift och frivilligt bidrag kan betalas in till föreningens konto

Person 5,00€ eller Familj 10,00€

Vörå ungdomsförening r.f. 
FI41 5671 3420 0328 65 

OBS! använd referens nr. 12690

Aktiv medlem
Som aktiv medlem, kan du bidra med hjälpande händer och delta i olika evenemang som föreningen arrangerar. Följ oss på sociala medier, för att få en inblick i föreningens verksamhet. 

Tveka inte att ta kontakt med någon i föreningen, kom med i ett härligt team! 

Styrelsen / Ta kontakt